min2
sdc2
zuov2

Vesti - Seminari - Naučni klub

nk-logo

Otvoren Javni poziv

Centar za promociju nauke uputio je svim naučnim, naučno-stručnim društvima, školama, centrima za stručno usavršavanje, udruženjima i drugim organizacijama, kao i pojedincima Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2017. godini.

Kao i prethodnih godina, zainteresovani mogu da podnesu svoje prijave i konkurišu za finansijsku podršku koju dodeljuje Centar za promociju nauke. U skladu sa ovogodišnjim budžetom Centra, a po odluci Upravnog odbora, ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu su ove godine viša u odnosu na prethodnu i iznose 7.670.000,00 dinara.

Ciljevi Javnog poziva su usklađeni sa Predlogom programa promocije nauke u Republici Srbiji 2017-2020. Inače, ove godine projekat je moguće prijaviti u okviru jedne od pet kategorija:

  1. Projekti promocije nauke u naučnim klubovima,
  2. Projekti promocije nauke sa obuhvatom do 10.000 građana,
  3. Projekti promocije nauke sa obuhvatom preko 10.000 građana,
  4. Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke i
  5. Projekti izrade eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke.

Javni poziv za podnošenje projekata u prve četiri kategorije otvoren je u periodu od 24.3.2017. (u 12 časova) do 19.04.2017. godine (u 15. časova). Javni poziv za Kategoriju 5 se sprovodi pošto budu izabrana idejna rešenja iz Kategorije 4.

Prijavljivanje na Javni poziv vrši se isključivo elektronskim putem. Centar za promociju nauke je unapredio elektronsko prijavljivanje, a svim korisnicima je na raspolaganju i detaljno uputstvo.

Istrazite više u tekstu Javnog poziva
Prijavite projekat na adresi prijave.cpn.rs

Strategija obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine

Strаtegijа rаzvojа obrаzovаnjа u Republici Srbiji do 2020. godine bаvi se utvrđivаnjem svrhe, ciljevа, prаvаcа, instrumenаtа i mehаnizаmа rаzvojа sistemа obrаzovаnjа u Srbiji tokom nаrednih desetаk godinа; pokušаjem dа se oblikuje rаzvoj ovog sistemа nа nаjbolji poznаt nаčin.Okolnosti koje nаstаju u okruženju Srbije, posebno u Evropskoj uniji, jаsno kаzuju dа je zemlji potrebаn veomа promišljen, orgаnizovаn i kvаlitetаn rаzvoj sistemа obrаzovаnjа, jer je to jedаn od ključnih uslovа zа rаzvoj Srbije kа društvu zаsnovаnom nа znаnju sposobnom dа obezbedi dobru zаposlenost stаnovništvа. Ove okolnosti upozorаvаju dа bi, u suprotnom, Srbijа ostаlа nа evropskoj periferiji, slаbo konkurentnа, mаlo privlаčnа zа investirаnje u sektore koji stvаrаju veću novu vrednost, izloženа dаljoj emigrаciji tаlentovаnih i kreаtivnih i sа utihnulim kаpаcitetimа zа rаzvoj demokrаtskog i prаvičnog društvа. Ove okolnosti trаže hаrmonizаciju sistemа obrаzovаnjа u Srbiji sа evropskim prostorom obrаzovаnjа. Projekcijа se oslаnjа nа sаdаšnje stаnje sistemа, аli je vođenа budućim životnim i rаzvojnim potrebаmа društvа u Srbiji.Strаtegiju rаzvojа obrаzovаnjа u Republici Srbiji do 2020. godine možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvete.

Ovde možete preuzeti Strаtegiju rаzvojа obrаzovаnjа u Republici Srbiji do 2020. godine.

Giz Boss Projekat - Izložba crteža i video projekat

Najavljeni seminari

Elektronske ocene – praćenje ocenjivanja i izostajanja učenika putem Interneta

Elektronske ocene – praćenje ocenjivanja i izostajanja učenika putem Interneta

02.06.2018

Kompetencija: K4
Prioritet: 2
Trajanje: 1 Dan
Bodova: 8
Broj slobodnih mesta: 29
Kotizacija: 1000 din.
Online prijava
Film i filmska animacija kao inovativno didaktičko sredstvo u kurikulumu

Film i filmska animacija kao inovativno didaktičko sredstvo u kurikulumu

09.06.2018

Kompetencija: K2
Prioritet: 3
Trajanje: 1 Dan
Bodova: 16
Broj slobodnih mesta: 30
Kotizacija: 1000 din.
Online prijava

Ovde možete pogledati kako izgleda uplatnica i broj žiro računa na koji se uplaćuje kotizacija

uplatnica

Dokumentacija sa seminara

106

Uspešnije od razredne ka predmetnoj nastavi

Preuzmi
487

Rad u parovima u mlađim razredima osnovne škole

Preuzmi
506

Ugledni čas

Preuzmi

Video izveštaji

Facebook

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar od sada i na facebook-u. Pridruzite nam se na facebook-u i pratite najnovije informacije o seminarima koji se organizuju kod nas.

Naša Facebook stranica
facebook