min2
sdc2
zuov2

Vesti - Seminari - Naučni klub

nk-logo

Projekat Fizika na izvol'te

Projekat Fizika na izvol’te za cilj ima popularizaciju naučnog metoda kroz primere iz oblasti fizike. Radionice su prvenstveno namenjene zainteresovanim učenicima srednjih škola koji će u okviru timova sprovoditi eksperimentalna istraživanja zadatih fizičkih fenomena. Zadaci će biti otvorenog tipa, sa mogućnošću više različitih pristupa i za koje će oprema biti lako dostupna. Unutar timova učenici će funkcionisati kao naučna grupa: zajednički će osmisliti i izvesti eksperimente, diskutovati rezultate i unapređivati aparaturu. Potom, timovi će međusobno upoređivati i tumačiti rezultate koje su dobili koristeći različite metode, simulirajući time širu naučnu zajednicu i način na koji se rezultati preispituju i stavljaju u širi naučni kontekst. Želimo da omogućimo učenicima drugačiji vid učenja fizike ali i direktan uvid u metodologiju naučnogm istraživanja. S druge strane, kroz zajedničku diskusiju učenici će razvijati kritičko mišljenje i učiti kako da stukturišu svoja izlaganja.

Ukoliko znate zainteresovane srednjoškolce kojima bi se ovaj projekat mogao svideti, uputite ih na naš prijavni formular: https://goo.gl/7vwvqf ili našu Facebook stranu https://www.facebook.com/fizikanaizvolte/

Takođe, ukoliko ste Vi zainteresovani da postanete deo projekta, da diskutujete sa nama o daljem unapređenju i razvoju ovog projekta, molimo vas da nam se javite na fizikanaizvolte@gmail.com . U narednom periodu organizovaćemo i uvodne radionice i za sve zainteresovane nastavnike fizike i voleli bismo da Vas upoznamo tom prilikom. Da bismo isplanirali dobro datum i vreme, molimo vas da nam se javite na ovu mejl adresu fizikanaizvolte@gmail.com ili nas zapratite na našoj facebook strani Fizika na izvol’te ( https://www.facebook.com/fizikanaizvolte/ ) i sajtu fizikanaizvolte.wixsite.com/radioniceo.

Strategija obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine

Strаtegijа rаzvojа obrаzovаnjа u Republici Srbiji do 2020. godine bаvi se utvrđivаnjem svrhe, ciljevа, prаvаcа, instrumenаtа i mehаnizаmа rаzvojа sistemа obrаzovаnjа u Srbiji tokom nаrednih desetаk godinа; pokušаjem dа se oblikuje rаzvoj ovog sistemа nа nаjbolji poznаt nаčin.Okolnosti koje nаstаju u okruženju Srbije, posebno u Evropskoj uniji, jаsno kаzuju dа je zemlji potrebаn veomа promišljen, orgаnizovаn i kvаlitetаn rаzvoj sistemа obrаzovаnjа, jer je to jedаn od ključnih uslovа zа rаzvoj Srbije kа društvu zаsnovаnom nа znаnju sposobnom dа obezbedi dobru zаposlenost stаnovništvа. Ove okolnosti upozorаvаju dа bi, u suprotnom, Srbijа ostаlа nа evropskoj periferiji, slаbo konkurentnа, mаlo privlаčnа zа investirаnje u sektore koji stvаrаju veću novu vrednost, izloženа dаljoj emigrаciji tаlentovаnih i kreаtivnih i sа utihnulim kаpаcitetimа zа rаzvoj demokrаtskog i prаvičnog društvа. Ove okolnosti trаže hаrmonizаciju sistemа obrаzovаnjа u Srbiji sа evropskim prostorom obrаzovаnjа. Projekcijа se oslаnjа nа sаdаšnje stаnje sistemа, аli je vođenа budućim životnim i rаzvojnim potrebаmа društvа u Srbiji.Strаtegiju rаzvojа obrаzovаnjа u Republici Srbiji do 2020. godine možete pogledati na sajtu Ministarstva prosvete.

Ovde možete preuzeti Strаtegiju rаzvojа obrаzovаnjа u Republici Srbiji do 2020. godine.

Giz Boss Projekat - Izložba crteža i video projekat

Najavljeni seminari

Alati za kreiranje interaktivnih sadržaja u savremenoj nastavi

Alati za kreiranje interaktivnih sadržaja u savremenoj nastavi

17.12.2016

Kompetencija: K2
Prioritet: 3
Trajanje: 1 Dan
Bodova: 8
Broj slobodnih mesta: 30
Kotizacija: 1000 din.
Online prijava

Ovde možete pogledati kako izgleda uplatnica i broj žiro računa na koji se uplaćuje kotizacija

uplatnica

Dokumentacija sa seminara

106

Uspešnije od razredne ka predmetnoj nastavi

Preuzmi
487

Rad u parovima u mlađim razredima osnovne škole

Preuzmi
506

Ugledni čas

Preuzmi

Video izveštaji

Facebook

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar od sada i na facebook-u. Pridruzite nam se na facebook-u i pratite najnovije informacije o seminarima koji se organizuju kod nas.

Naša Facebook stranica
facebook