U subotu 28.01.2017 održan je saminar “Diskriminacija i mehanizmi zastite od diskriminacije”. Seminar se nalazi u katalogu seminara pod rednim brojem 99.