Seminar “Do funkcionalnog znanja primenom metoda i tehnika u interaktivnoj nastavi” održan je 26.11.2016 seminar je u katalogu pod redni broj 368.