[vc_single_image image=”2226″ img_size=”full” alignment=”center”]

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Društvo za bosanski jezik Vas pozivaju na stručni seminar pod nazivom „Razvoj i unapređenje kapaciteta stručnih radnika obrazovno-vaspitnih ustanova za bavljenje oblašću zlostavljanja dece i mladih na Internetu“. Projekat se sastoji iz dva dela: prvog, u okviru kog će se vršiti edukacija psihologa i pedagoga i drugog, u okvoru kog će se edukovati učitelji, profesori razredne nastave, nastavnici i vaspitači.

Oblast na koju se seminar odnosi i krajnji korisnici: Zaštita deteta od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe na internetu.

Krajnji korisnici usluge su deca koja su doživela ili kod kojih postoji rizik da dožive zanemarivanje, nasilje, zlostavljanje i zloupotrebu na internetu. Korisnici su i roditelji ili druge odrasle osobe koje brinu o toj deci, kao i druga deca u tim porodicama ili okruženju.

Stručni seminar obuhvata sledeće module:
 
  1. Komunikacija nekad i sad, Internet: prednosti i mane, Digitalni svet komunikacije u očima dece i mladih;
  2. Digitalno nasilje i njegovo prepoznavanje; Upoznavanje sa savremenim društvenim mrežama, Primeri zloupotrebe iz prakse, 
  3. Kako sprečiti zloupotrebu na Internetu, Pravna i socijalna zaštita, Međunarodni okviri.

Učešće na seminaru je besplatno.

Svim učesnicima seminara Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju će dodeliti 4 sata stručnog usavršavanja u okviru ustanove.

Seminar će se realizovati 23. 03. 2016. godine u 12 h u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. 37. Sandžačke divizije (zgrada kompleks Jezero), 36 300 Novi Pazar.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem telefona: +381 (0) 20 322 822 ili putem e-mail adrese: info@rcnp.rs slanjem sledećih podataka: ime, prezime, naziv radnog mesta u obrazovno-vaspitnoj ustanovi  i kontakt telefon i e-mail. Prijava traje do 21. 03. 2016. godine.

Realizator seminara je Haris E. Imamović, diplomirani pravnik, masterant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu – smer Socijalni rad i socijalna politika, trener UNICEF-a  i dugogodišnji predavač.